REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.linbox.pl

 

Spis treści

§1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.linbox.pl  i w szczególności reguluje:

warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.linbox.pl

Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych–"ROBSON" Robert Gaździk Os. Avia 5 m31 31-877 Kraków Telefon dla kuriera: 789 289 310 lub mailowo na adres: sklep@linbox.pl, NIP: 686-154-20-07, REGON: 369291810

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. [LINBOX] Potwierdzenie zamówienia(§. 3.7. Regulaminu);

Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta

Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

 

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail sklep@linbox.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: "ROBSON" Robert Gaździk Os. Avia 5 m31 31-877 Kraków, telefon: 789-289-310, email: sklep@linbox.pl

1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest "ROBSON" Robert Gaździk Os. Avia 5 m31 31-877 Kraków Telefon dla kuriera: 789 289 310 lub mailowo na adres: sklep@linbox.pl, NIP: 686-154-20-07, REGON: 369291810

2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: Pan/Pani , imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Hasło.

Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”)

Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

2.3.3. Usługa Newsletter:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@linbox.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

 

3 Zawarcie umowy sprzedaży

 

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";

 

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu będąc w koszyku kolejno musimy

wybrać opcje „Przejdź do realizacji zamówienia”

dodać do danych adres oraz nr telefonu jeśli nie był podany wcześniej

wybrać lub zmienić adres do wysyłki

wybrać formę wysyłki – w tym punkcie konieczne jest potwierdzenie zgody na treść Regulaminu sklepu internetowego

kliknać ikonę „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

wybrać formę płatności

3.3. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka" i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

4. Polityka Prywatności Cookies


Strona wykorzystuje pliki cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies” Czym są cookies? Pliki cookies, czyli tak zwane ‘ciasteczka’, to niewielkie pliki tekstowe, generowane przez strony internetowe, a następnie zapisywane przez odwiedzającego dany serwis. Każdy korzystający z przeglądarki internetowej może dostosować ustawienia do swoich potrzeb. Istnieje możliwość całkowitego wyłączenia pobierania plików cookies. Z takiego rodzaju plików korzystają niemal wszystkie strony internetowe. Właściciele serwisów są zobowiązani do informowania użytkowników o wykorzystywaniu ciasteczek do gromadzenia informacji poprzez odwiedzanie ich strony. Do czego służą? Pliki cookies służą do gromadzenia informacji, które ułatwiają korzystanie z serwisu, polepszają jego funkcjonalność. Umożliwiają dostosowanie zawartości stron do preferencji użytkowników. Dzięki takim plikom, serwis internetowy może rozpoznać urządzenie, z jakiego korzysta użytkownik, a co za tym idzie, dostosować sposób wyświetlania strony do tego konkretnego urządzenia. Pliki cookies służą także zbieraniu informacji, które pozwalają na stworzenie statystyk, dotyczących preferencji oraz sposobów, za pomocą których użytkownicy korzystają z odwiedzanych stron. Statystyki z reguły tworzone są przy pomocy Google Analytics. Ciasteczka pozwalają również na lepszą funkcjonalność strony, gdyż umożliwiają pozostanie zalogowanym w serwisie pomimo korzystania z różnych podstron i zakładek. Jak gromadzą dane? Pliki cookies gromadzą różne informacje na temat użytkowników, które pozwalają na dostosowanie wyglądu czy zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb. Pierwsze dane pobierane są już w momencie wejścia na stronę internetową. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju przeglądarki, numeru IP czy nazwy systemu operacyjnego. Podczas rejestracji użytkownicy podają swój adres mailowy oraz hasło. To również informacje, które zostają zgromadzone w plikach cookies, aby umożliwić na przykład zapamiętanie hasła na danej stronie. Na niektórych stronach zamieszczone są formularze kontaktowe, za pośrednictwem których można zadać pytanie bez konieczności logowania się na swoją pocztę. Należy jednak podać tam swój adres mailowy, czasem numer telefonu. W wyniku tego kolejne dane, podane przez użytkownika dobrowolnie, zostają gromadzone przez serwis. Rodzaje cookies Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne to pliki, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika tylko do momentu wylogowania się z serwisu, opuszczenia danej strony czy też po prostu wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe natomiast mogą znikać automatycznie w określonym czasie zawartym w parametrach pliku, bądź też mogą zostać usunięte przez użytkownika. Poza podstawowym podziałem cookies wyróżnia się również pliki „niezbędne”, które, jak sama nazwa wskazuje, są konieczne do korzystania z usług danego serwisu. Cookies „wydajnościowe” zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony. Pliki „funkcjonalne” umożliwiają personalizację serwisu poprzez na przykład zapamiętanie ustawień dotyczących języka strony. Zadaniem cookies „reklamowych” jest dostosowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań czy preferencji użytkownika. Istnieją także pliki cookies odpowiadające za bezpieczeństwo.


Ustawienia najpopularniejszych przeglądarek internetowych

• Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Google Chrome - http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416
• Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-
in-internet-explorer-9
• Safari - http://support.apple.com/kb/PH11913
• Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 

5. Internetowe rozstrzyganie sporów

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

6. Czas wysyłki


Sklep linbox.pl realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w dni robocze pod
warunkiem złożenia zamówienia do godziny 12 00.